Hela hela människan-dagar

1 - 4 november 2018 på Luthagård, Dals-ED

 

Hela hela människan-dagar är veckoslut i internatmiljö för egen

uppbyggelse med undervisning, gudstjänster, samtal och

gemenskap. Syftet med dessa dagar är att genom undervisning

och samtal ge hjälp till att se det som kan hindra det andliga

livets tillväxt, som sår, felaktiga bindningar, synd och beroenden

och att visa på hur helande, befrielse och förlåtelsen finns hos

Jesus Kristus.

 

För mer information och anmälan klicka här.

 

DAGAR I ADVENT

 

7-9 december möts vi inför Ordet

 

Välkommen att dela gemenskapen på Luthagård i Adventstid.

 

Anmälan 0731-570917