Historik

Lisa och Karin 1981-1999

 

 

På den tiden fungerade hönshuset, idag kallas det Härbärget, som en jättelik
skräpkammare, nuvarande föreståndarvilla som garage och vårt kapell var
ett vedskjul. Med ett stort kontaktnät av vänner och bekanta fick dock dessa driftiga kvinnor
bistånd av en kärntrupp inspirerade medhjälpare. Dessa kvinnor och män bidrog
ivrigt med både materiel och arbetskraft till renovering och ombyggnad. Det
berättas att Karin låg på knä i hönshuset och med slägghammare och mejsel bröt
upp hela cementgolvet. "bra karl reder sig själv".

 

Lisa och Karin har lagt ner mycket av sin tid, kraft, inspiration och inte minst
sina ägodelar, för att Luthagård skulle kunna bli en viktig mötesplats där
människor ges möjlighet att lära känna Jesus Kristus och där kristna människor,
genom presentation av Guds ord, får möjlighet att växa i tro.

 

Inledningsvis startade Lisa och Karin upp barngrupper och barnkörer på
Luthagård. Sommarmånaderna blev, företrädelsevis, konfirmations- och
ungdomslägrens tid, då man även använe EFS-kyrkan, på den tiden kallad Lutherska, som lägerförläggning. Konfirmationsundervisningen bedrevs på Luthagård och
avslutades med en Konfirmationsgudstjänst i Dals Eds kyrka.

 

Ett av de starkaste minnena på Luthagård, från den tiden, var "Edoduslägret"
som säkert många minns. Det var år 1985, då 300 lägerdeltagare kom till Ed. Då
räckte inte resurserna på Luthagård till, utan genom ett välorganiserat
samarbete med såväl kyrkan som Dals Eds kommun fick alla dessa ungdomar
både tak över huvudet, mat i magen och god kristen undervisning.

 

Familjen Holmquist, som idag driver verksamheten, var en bland många familjer
som under 80-talet traskade upp med barnen till Barntimmar på Luthagård och under Lisas
ledning sjöng "Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart".

 

 

LÄS MER...

 

Historik - Start     Nästa epok 1999-2004 Ny epok 2004 -