Historik 1999-2004

Elna och Magnus

 

 

Lisa och Karin skänkte år 1999 Luthagård till den nybildade föreningen
Luthagård EFS - en fristående ideell förening med en klar målsättning.
Utdrag ur stadgarna ger oss följande information
Luthagård ska vara en plats där människor ges möjlighet att lära känna

Jesus Kristus, ges möjlighet att växa i denna tro samt inspireras till

frimodig bekännelse, gemenskap och tjänst i samhälls- och församlingsliv.
I Dalslänningen från 25 mars 2003 säger Lisa: "Det ordnade sig väldigt

bra med efterföljare till oss. Ett ungt par Magnus och Elna Linnardsson

från Kungsbacka, som hade varit här på utbildning, hade fäst sig vid

Luthagård, och ville gärna flytta hit".

 

Så tjänade då Magnus och Elna som Luthagårds föreståndarpar under perioden

2000 till april 2004. Under denna tid uppfördes ett garage i anslutning till dåvarande snickarverkstad.

 

LÄS MER...

 

Historik - Start     Lisa och Karin 1981-1999 Ny epok 2004 -