Historik 2004 - 2018

Gun och Leif

 

 

Från den 1 maj 2004 tog så Gun och Leif Holmquist över föreståndaransvaret.
Vårt uppdrag med Luthagård var naturligtvis att arbeta vidare i den vision som
redan fanns från starten i början av 80-talet, att fortsätta det redan påbörjade arbetet med att göra Jesus Kristus känd och möjliggöra en plats för andligt växande i kristen tro.

Vår strävan och önskan är att fortsätta det goda arbetet med att förvalta
Luthagård och dess uppdrag så att föreningens målsättning uppnås.

 

Inledningsvis hade vi kvar våra jobb ute på den öppna arbetsmarknaden. I takt med att verksamheten växte gjorde vi dock ett val och Gun lämnade arbetsmarknaden år 2007 och Leif år 2010. De första 7 åren arbetade de helt ideellt. Något löneutrymme existerade inte.

 

Prioritet ett blev att år 2004 få till stånd ett kapell, vilket inte fanns på gården tidigare. Vi byggde om verkstaden, som tidigare varit gårdens vedförråd, till kapell. Det blev där plats för 37 stolar, ett litet altarbord, ett piano och en orgel. Denna orgel hade en av våra söner erhållit under sin kantorsutbildning från en privatperson, och den hade tidigare används för elever på Hjälmared.

År 2005 sparade vi ihop till en ny värmepump. Huvudbyggnaden hade tidigare värmts upp av en värmepump, vilken havererade under vintern år 2003/2004. Vi fick därför återgå till vedeldning år 2004 och fram till hösten år 2005 för att ha värme och varmvatten till gårdens gästande grupper! De första åren arbetade vi i gammalt kök och med vedeldning, samtidigt som gården skulle expandera. Den perioden kan betecknas som pionjärarbete. Maten tillagade vi på två 19 år gamla spisar, diskmaskinen var trasig och ett mindre kylskåp var på upphällning.

Den ständigt ökande beläggningen gjorde att köket måste åtgärdas. Vi omvandlade det gamla köket till ett mindre storkök. Det var fortfarande litet men efter inköp av storköksutrustning   möjliggjordes en högre beläggning på gården. Vi ville undvika lån och inköp av all utrusning skedde därför successivt under en 3-årsperiod. 

 

Den expanderande verksamheten skulle inte ha kunnat fungera med vedeldning, med det gamla köket och parallelt arbete ute på arbetsmarknaden.

Snart nog blev även kapellet för litet. I februari år 2010 sökte vi bygglov för en nybyggnation. Vid ingången av år 2012 stod Luthagårdskyrkan klar och vi hade en fin invigning under trettondagshelgen med fullsatt kyrka under temat "Det är Gud som all ära skall ha".

Gårdskyrkan, Luthagårdskyrkan, har redan varit till stor välsignelse under flera år. Under dessa år har även underhåll- och förbättringsarbeten pågått med bl.a. asfaltering av gården och renovering av sovrummen och huvudbyggnadens hallar i nedre och övre våningar.

 

Sedan vi tillträdde har det gått drygt 14 år och vi konstaterar idag att även vår egen tro på en levande Gud har vuxit under dessa år.

 


Fortsatt beskrivning finns under fliken Luthagårdskyrkan.

 

LÄS MER...

 

Historik - Start     Lisa och Karin 1981-1999 Nästa epok 1999-2004