Verksamhet

All verksamhet som har bedrivits, bedrivs och kommer att bedrivas på Luthagård utgår från målsättningen att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd.

Sedan 14 år till baka har vi drivit verksamheten med denna målsättning. De gästande grupperna de första åren av denna epok bestod mestadels av konfirmandgrupper från Svenska kyrkan. Efterhand som tiden gick breddades målgrupperna till att även omfatta församlingsläger i alla åldrar och från alla trossamfund. I spåren av dessa grupper kom även körer, pensionärsgrupper och olika arbetslag från församlingarna. Sedan vi var klara med kyrkbygget har vi även haft retreater även i samarbete med HGK, HELHET GENOM KRISTUS.

Men som det står i Predikaren 3, "Allt har sin tid". Detta innebär att när nu Leif och Gun gått i pension kommer EFS Väst att stå som huvudman. En ny epok startar i Luthagårds verksamhet från och med år 2018.

"Gud är trofast, så ljöd sången bland Guds folk i forna da´r. Samma sång som tid förgången, tonar ännu lika klar".