Verksamhet

All verksamhet som har bedrivits, bedrivs och kommer att bedrivas på Luthagård utgår från målsättningen att gära Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd.

Sedan 12 år till baka har vi drivit verksamheten med denna målsättning. De gästande grupperna de första åren av denna epok bestod mestadels av konfirmandgrupper från Svenska kyrkan. Efterhand som tiden gick breddades målgrupperna till att även omfatta församlingsläger i alla åldrar och från alla trossamfund. I spåren av dessa grupper kom även körer, pensionärsgrupper och olika arbetslag från församlingarna. Sedan vi var klara med kyrkbygget har vi även haft retreater.

Men som det står i Predikaren 3, "Allt har sin tid". Detta innebär att vi nu, när vi närmar oss pensionsåldern, står inför en ny epok i Luthagårds verksamhet.

Det kommar att bli en viss verksamhetsomläggning. Vi kommer dock att arbeta kvar en tid.

"Gud är trofast, så ljöd sången bland Guds folk i forna da´r. Samma sång som tid förgången, tonar ännu lika klar.           

I vår bön de senaste åren gällande Luthagårds fortsättning, har vi bett om Guds ledning och trofasthet i det fortsatta arbetet.